CBS

www.cbs.nl

Ehio Media ondersteunt CBS bij keuzes onderwijssite

Het CBS produceert een grote hoeveelheid statistieken en publiceert erover. In 2009 heeft heeft Ehio Media een vooronderzoek gedaan naar de behoefte  aan dit materiaal in het onderwijs. Dit jaar is een start gemaakt met het produceren van specifieke informatie voor deze doelgroep.

Communicatie afstemmen op doelgroep

Sinds een aantal jaren heeft het CBS de wens om haar communicatie beter toe te spitsen op de wensen en behoeften van specifieke doelgroepen, zoals in dit geval het onderwijs.

Ehio Media heeft daarom in 2009 een vooronderzoek gedaan naar concrete behoeften van het onderwijs naar materiaal van het CBS. Er is gesproken met docenten, onderwijsvakorganisaties en uitgevers. Ook is gekeken naar de ideeën binnen de eigen organisatie over een speciale onderwijssite. Er bleek veel steun te bestaan om met leerlingen en onderwijzers te communiceren via een onderwijssite.

In 2010 ondersteunt Ehio het CBS bij het daadwerkelijk bedenken, maken en produceren van een onderwijssite en om te zorgen dat de organisatie klaar is om met regelmaat via deze site te communiceren met het onderwijs.

Inventarisatie en analyse

Aan de hand van de input vanuit het onderwijs en een inventarisatie binnen het CBS is een formule van de onderwijssite geschreven. De formule is erop gericht om het makkelijk te maken om regelmatig content te produceren volgens duidelijke regels, afgestemd op de behoeftes van de doelgroep.

In het onderwijs is behoefte aan actueel materiaal dat kan helpen bestaande methodes voor het onderwijs van o.a. economie en aardrijkskunde aan te vullen. Ook materiaal dat op een interactieve, visueel aantrekkelijke manier helpt de stof over te brengen is welkom. De grote hoeveelheid informatie die het CBS al aanbiedt is voor leerlingen vaak overweldigend, ook in het algemeen hebben jongeren te maken met een overvloed aan data en is het moeilijk voor leerlingen door de bomen het bos te zien.

Een belangrijke voorwaarde is daarom dat het materiaal wordt voorzien van de juiste meta-informatie, om de vindbaarheid te garanderen via specifieke zoekmachines voor het onderwijs. Ook moet de distributie worden ondersteund met materiaal op platforms waarvan docenten en leerlingen veel gebruik maken.

Aansluiten bij praktische behoeften

Het is heel belangrijk dat het te publiceren materiaal aansluit bij praktische behoeftes in het onderwijs. Om die reden is een onderwijspanel in het leven geroepen waarin verschillende belanghebbenden in het onderwijs, zoals docenten, onderwijsvakorganisaties en uitgevers plaatsnemen. Hiermee wordt regelmatig overlegd om een stroom feedback op gang te brengen.

Nu de formule bekend is (en daarmee de soorten webcontent die regelmatig moet worden gepubliceerd) wordt gekeken hoe de website technisch het best kan worden geproduceerd en onderhouden.

Tegelijkertijd wordt de productie van de eerste content in gang gezet, hierbij zijn verschillende partners - in en extern - nauw betrokken.

Continu monitoren

Volgens het Ehio Media 4C model vindt op continue basis feedback plaats over vindbaarheid, bezoek, gebruik en waardering van het materiaal. Naast diverse methoden van webanalytics zal dit als gezegd ook gebeuren via het onderwijspanel.

Door op deze manier, met een grondige voorbereiding, te werk te gaan, hopen we dat het CBS veel positieve trends over dit project mag publiceren.

Nieuwsbrief ontvangen?

Actuele artikelen over online marketing en sales uit binnen- en buitenland

Ga nu naar je Inbox!

Je ontvangt een bericht om je e-mailadres te bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvang je geen nieuwsbrief. Doe het nu gelijk even!

 

Ready for Online Business

Kleine-Gartmanplantsoen 10
1017 RR Amsterdam

020 68 22 555
info@rfob.nl

Ready for Online Business © 2017. Alle rechten voorbehouden.
Ehio Media content marketing
1
0
1