RfOB Platform Enterprise versie

B2B interactie tbv Educommerce
Geschikt om een volledige online strategie te ondersteunen waarbij (specialistische) kennis een belangrijke rol speelt. Welke informatie is gratis, welke is kostendekkend, én aan welke kennis kan je verdienen? Zo'n strategie versterkt je autoriteit op een specialistisch kennisgebied. Het helpt, klanten, resellers, dealers, agenten, maar ook personeelsleden om met jouw kennis beter te functioneren. Zo krijgt 'leren' een commerciële context, vandaar onze term 'Educommerce'. Hier horen ook de tools bij om deze 'know-how' in een geschikte leeromgeving aan te bieden. Deze maken onderdeel uit van de Enterprise module.

Leren aantrekkelijk maken

Bij het ontwikkelen van het platform is alles erop gericht geweest om kennisoverdracht en leren laagdrempelig te maken. Voor zowel de aanbiedende als de vragende kant. We richten ons op omgevingen waarin

 1. unieke, gespecialiseerde kennis aanwezig is
 2. verschillende mensen hun kennis delen en verschillende doelgroepen leren
 3. de kennis in een specifieke professionele context moet worden toegepast
 4. de 'gebruikers' zelf professionals zijn die efficiënt willen bijleren met het oog op het uitoefenen van hun vak of beroep

De omgeving is zo gebouwd dat het gemakkelijk is om mensen leerstof aan te bieden. Handigheid en ervaring met online systemen komt van pas, maar is zeker niet strikt noodzakelijk. In de praktijk leren mensen makkelijk werken met het platform, we bieden support om mensen over de drempel te helpen en om extra zekerheden in te bouwen. De omgevingen die onze klanten met ons maken zien er goed uit en maken leren eenvoudig en aantrekkelijk. Offline leervormen kan worden ingepast. Ook kunnen we adviseren bij het selecteren van de 'content' die je in deze vorm wilt gaan aanbieden

Online content van 'overal' benutten

Alle online content (tekst, beeld, video) kan gemakkelijk worden opgenomen. Het platform ordent vooral content om te zorgen dat gebruikers gericht ergens naar toe werken. Ook worden gemakkelijk diverse vormen van interactie toegevoegd om te zorgen dat gebruikers 'bij de les blijven', zodat snel zichtbaar wordt of mensen ook daadwerkelijk leren (in tegenstelling tot 'slechts' lezen, kijken).

Verschillende interactie- en leervormen: scans, leerpaden, tests

Op het platform werken we met een aantal beproefde, veel toegepaste leervormen:

 • Leerpaden (combinatie van uitleg/theorie, lesstof/content, vragen/interactie)
 • Tests met en zonder 'inleveropdrachten' 
 • Scans, voor interactie rond stof die geen goed/fout karakter heeft maar waarbij het gaat om perceptie
 • Artikelen met korte feedback of interactie

Bij de Enterprise module kunnen meerdere interactievormen gelijktijdig worden ingezet en kan ook ruimschoots content aanwezig zijn in verschillende 'business bibliotheken' (verzamelingen content).

Leren van leren: een schat aan gegevens (big data)

Een belangrijke functionaliteit van online leren is, dat zo veel kan worden gemeten. Mensen werken in hun eigen tempo en maken binnen een 'online learning programma' hun eigen keuzes, passend bij hoe ze leren. Welke voorkennis ze al hebben en diverse andere zaken die per 'leerling' sterk kunnen verschillen.
Het platform is zo gemaakt dat veel kan worden gemeten en dat hierover aan verschillende belanghebben wordt gerapporteerd. Gebruikers krijgen zelf feedback. De aanbieder leert heel veel over wat mensen zoeken, waar ze interesse voor tonen, of ze kennis opdoen en zo ja welke, hoe lang ze met bepaalde onderwerpen bezig zijn.

Dashboards

Door het RfOB platform in te richten en gebruiken voor een 'educommerce' of online learning strategie verzamel je dus een schat aan gegevens. De Enterprise module biedt ook de nodige dashboards waarop voortgang en resultaten kunnen worden gevolgd vanuit verschillende perspectieven. Het is mogelijk om extra dashboards op maat te maken.

Functies toevoegen

Bij deze, meest uitgebreide, module van het RfOB platform is dus de mogelijkheid aanwezig om veel te meten en monitoren. Dat maakt het makkelijker om onderweg te belonen, motiveren en coachen. Veelal gebeurt dat online. Deze enterprise module biedt ook de mogelijkheid supporttools te integreren van derden, bijvoorbeeld om online chat support te leveren. Dit maakt het mogelijk voor adviseurs om meer 'blended' te gaan werken om kosten laag te houden en efficiënt samen te werken met de klant/student.

Voor wie is de 'enterprise' module van het RfOB platform geschikt?

Iedere organisatie die kennis wil overbrengen aan zakelijke doelgroepen kan gebruik maken van het platform.  Het platform biedt alle ruimte om, commercie en kennisoverdacht/leren te combineren.

Deze module van het RfOB platform wordt ook veel gebruikt door organisaties waarbij leren het doel op zich is. Dit zijn bijvoorbeeld:

 • gespecialiseerde adviseurs of bedrijven in handel, industrie of services waarbij unieke kennis een belangrijke invloed heeft op de concurrentiepositie
 • bedrijven (bijv. de afdeling verkoop) die business partners, agenten, retailers permanent up-to-date willen houden van productinformatie, of de beste product demonstratie methode
 • bedrijven die vanuit een eigen trainingsafdeling, HR-afdeling of bijv. HQSE willen werken aan permanent leren door medewerkers
 • aanbieders van trainingen en opleidingen aan professionals; sommige gebruiken het platform om hun aanbod 'blended' te maken, anderen bieden ook mogelijkheden om 'online only' academies te ontwikkelen als alternatief voor meer traditionele leervormen (workshop, trainingen, opleidingen)
 • aanbieders van vakinformatie, vakpublicaties, vakbladen
 • brancheorganisaties en kennisinstellingen

Tarieven, doorlooptijd en opzegtermijnen

De Advanced module heeft een maandbedrag van € 1.780,= en een eenmalig bedrag vanaf € 3.850,= voor de inrichting van het platform, het configuratieplan en het Plan van Aanpak.
Doorlooptijd van de Enterprise versie is normaal gesproken tussen de 12 à 16 weken tot en met oplevering.

Voor deze module geldt een minimale looptijd van 6 maanden, waarna deze per volgende maand opzegbaar is.

Koppelingen naar LMS en CRM

Het RfOB platform van Ehio is feitelijk middleware. Het brengt online content bij elkaar die overal kan staan, structureert hoe mensen gebruik maken van de online stof om naar een duidelijk resultaat toe te werken. Als het gaat om langere, grotere e-learning projecten maken we ook gebruik van learning management systemen (LMS-en) die veel uitgebreider zijn en een vrijwel oneindige hoeveelheid functionaliteit bieden om online leren te faciliteren. We werken bijvoorbeeld graag met het systeem van het Rotterdamse A New Spring. Ook zijn er projecten waarbij we koppelingen realiseerden met bijvoorbeeld Salesforce of waarmee we eenvoudige verbindingen maken met marketing automatisering software (veelal is de inzet van een web-to-lead form al voldoende).

Voorbeelden

Het platform wordt o.a. gebruikt door AFAS, De Zaak en MKB Servicedesk en ook om de campagne 'Veilig Zakelijk Internetten' te ondersteunen met scans en minicursussen. Zie bijvoorbeeld de volgende voorbeelden:

Producten

Nieuwsbrief ontvangen?

Actuele artikelen over online marketing en sales uit binnen- en buitenland

Ga nu naar je Inbox!

Je ontvangt een bericht om je e-mailadres te bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvang je geen nieuwsbrief. Doe het nu gelijk even!

 

Ready for Online Business

Kleine-Gartmanplantsoen 10
1017 RR Amsterdam

020 68 22 555
info@rfob.nl

Ready for Online Business © 2017. Alle rechten voorbehouden.
Ehio Media content marketing
1
0
1