Mediation

Rembt Sickinghe is MfN-registermediator (NMI Registermediator) en begeleidt partijen bij conflicten: vastgelopen samenwerkingen, verstoorde arbeidsrelaties, werkgever/werknemer problematiek, bestuur/management, bestuur/maatschappen, maatschappen onderling, teamleider/teamlid.

Mediation

Bij mediation willen de betrokkenen zonder inmenging van de rechter tot een oplossing komen. Mediation is vormvrij en vrijwillig. Een ieder mag te allen tijde besluiten het proces te staken. Samen met de partijen wordt onderzocht of het geschil zich leent voor mediation. Als dit zo is zal de mediator alle zaken die betrekking hebben op het conflict achterhalen. In individuele dan wel gezamenlijke sessies.

Werkwijze

De werkwijze van Rembt laat zich typeren door veiligheid, vertrouwen en respect. Rembt hanteert een transparante aanpak en begeleidt de partijen intensief naar het vinden van hun oplossing. Heeft u vragen over Rembt tcm B.V. mediation? Neem graag contact op.

Contact

Rembt Sickinghe
Ringvaart-Vijfhuizerdijk 174
2141 DZ Vijfhuizen
Telefoon 06 24345916

© Alle rechten voorbehouden.
1
0
1