Ready for Online Business Scan

Zicht op hoe je B2B commercie online kunt versterken

Beslissers in B2B markten blijven steeds langer onder de radar. Ze oriënteren zich online en kloppen pas aan als ze al veel keuzes hebben gemaakt.

Goed inspelen op hoe beslissers zich oriënteren in zakelijke markten is mogelijk maar vraagt aanpassingen. In deze scan beantwoord je 25 vragen. Je krijgt te zien hoe je op vier gebieden scoort waarvan we weten dat ze voor B2B aanbieders belangrijk zijn om online succesvol te zijn.

Oriëntatie

Ik heb een beeld van wie er actief is en invloed heeft via online netwerken in onze business (markt, branche)

Ik weet hoe goed ik online vindbaar ben in vergelijking tot mijn concurrentie (bij relevante zoekvragen en zoekmethoden)

Ik weet hoe mijn belangrijkste doelgroepen online zoeken op het terrein waarop ons bedrijf actief is.

Ik weet wat en wie mensen uit mijn doelgroep(en) tegenkomen als ze online zoeken

Mensen die online zoeken op ons terrein krijgen ons en onze informatie in veel gevallen vanzelf onder ogen

Wij volgen de uitingen en gesprekken via online netwerken (social media zoals bijv. Twitter en Linkedin) over ontwikkelingen in onze business

Ik weet in grote lijnen hoe Google bepaalt welke webpagina’s (en websites) hoog staan in zoekresultaten

Volgende

Matchen

Ik heb een top 3 (mag ook top 5 of top 10 etc zijn) van belangrijke onderwerpen voor ogen die mensen uit mijn doelgroep helpen bij belangrijke zakelijke research

Ik weet dat we via online netwerken (Linkedin, Twitter, Facebook etc.) zakelijke beslissers bereiken

Mijn top 3 (top 5, top 10 etc) van belangrijke gespreksonderwerpen uit de vorige vraag is gebaseerd op meer dan alleen intuïtie of eigen ervaring

We brengen online heel wat kennis over die belangrijk is voor onze zakelijke doelgroepen om te kunnen kiezen en beslissen

Wij bieden online informatie die goed aansluit bij hoe mijn zakelijke doelgroepen online zoeken

Wij bieden online informatie die goed gebruikt wordt door onze belangrijkste doelgroep(en) als ze zich oriënteren op belangrijke zakelijke beslissingen

Volgende

Dialoog

Als iemand op onze website komt en nog geen menselijk contact wil zijn er toch heel wat manieren waarop hij online geholpen wordt om info te vinden die past bij wat hij zoekt

Collega’s van sales of anderen die regelmatig klantcontact hebben zijn betrokken bij wat we online doen voor klanten en prospects

Ik weet wat de belangrijkste dingen zijn waarvoor (relevante) bezoekers bij ons op de website komen en we zijn steeds bezig die dingen makkelijker en beter te maken

Onze online informatie wordt ook gebruikt in salesgesprekken, op beurzen en/of in andere offline contacten met de markt

Op onze website zenden we niet alleen, we krijgen ook al informatie over wat bezoekers van de website zoeken of willen (door online interactie via de site of social media)

We krijgen online regelmatig (meetbare) signalen dat er belangstelling is voor ons bedrijf en wat we te bieden hebben

Volgende

Optimalisatie

Het lukt goed om op basis van de gegevens die we online verzamelen ook wat te leren en beslissen over hoe we zaken doen

Ik heb mijn online business doelen vertaald naar indicatoren die ik kan meten. Ik weet dus of ik online succes heb volgens mijn eigen criteria

We horen regelmatig van mensen die klantcontact hebben wat mensen vinden van informatie die we online bieden

We proberen regelmatig dingen uit online en leren zo snel over en met onze klanten

We trekken regelmatig conclusies n.a.v. wat we online meten en monitoren en gaan daar dan ook mee aan de slag

Wij volgen het gedrag van de bezoekers aan onze website(s), bijvoorbeeld via (Google) Analytics of andere online meetmethoden

1
0